Expertisebureau Antex

Als expertisebureau kunnen wij u een compleet dienstenpakket aanbieden, zodat u uw expertises en de daarmee samenhangende opdrachten kan centraliseren.

Expertisebureau Antex

Medewerkers van Expertisebureau Antex

Onze grootste troef! Onze technische medewerkers, de experten, worden ondersteund door competente administratieve krachten. Elk dossier wordt aan een vaste contactpersoon / dossierbeheerder toegewezen. Hierdoor is het mogelijk om een optimale dossierkennis te waarborgen.

Stuk voor stuk houden onze medewerk(st)ers ervan om een goed evenwicht te scheppen tussen de empathische benadering van elk schadedossier en het innemen van een correct, technisch gefundeerd standpunt aangaande de juiste vergoeding.

Onze dossierbeheerders en experten houden ervan om met élke cliënt een vertrouwensrelatie op te bouwen, hetgeen een vlotte afhandeling van elk schadegeval ten goede komt. Met actuele informatica en telecom maakt ons kernteam werk van kwaliteitszorg en klantentevredenheid. Elke dag opnieuw!

Links